EN LV RU

Par Biennāli

 

Rīgas Starptautisko Laikmetīgās Mākslas Biennāli

Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA) - jauns un vērienīgs projekts, kas uzsākts 2016. gadā ar spēcīgu reģionālo fokusu, Eiropas perspektīvu. Par pamatu ņemot Rīgas un Baltijas bagātīgo vēsturi, Biennāle pievērš uzmanību plašāka reģiona mākslinieciskajai videi un rada māksliniekiem iespējas veidot dialogu ar pilsētas un tās apkārtnes kultūras, vēstures un sociālpolitisko kontekstu.

Ņemot vērā biennāļu kultūras jeb tā dēvētās biennalizācijas izplatīšanās kritiku, Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles mērķis ir izveidot ilgtspējīgu modeli, kas ir balstīts uz labāko pieredzi un prioritizē māksliniekus, mākslas darbus un rūpīgu mākslas prezentāciju un mediāciju. Biennāles pamatā ir darba process, kas sākas vietējā, valsts kontekstā, paplašinās līdz reģionālajam, kā arī līdz starptautiskajam. Biennāles mērķis ir pētīt un izcelt kultūras  procesus, kā arī kļūt par neatņemamu sastāvdaļu kultūras reģiona kontekstā. Ar biennāli, stiprinot starptautiskās attiecības, paredzēts panākt Baltijas reģiona kultūras aktīvāku integrāciju starptautiskajā kultūras kontekstā. Atspoguļojot biennāles starptautisko kontekstu un uzdevumu palielināt māksliniecisko mijiedarbību starp Baltiju un pārējo pasauli, lielākā daļa mākslinieku, kuri tiks aicināti dalībai biennālē, dzīvo, strādā, vai ir dzimuši Baltijā — teritorijā, kas joprojām ir samērā maz izpētīta, neraugoties uz tās bagātīgo māksliniecisko devumu.

Rīgas tarptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle uzskata sevi par atvērtu platformu mākslinieciskiem eksperimentiem, vietējo un starptautisko mākslinieku, mākslas darbinieku un institūciju sadarbības veicinātāju, kā arī kā barometru sabiedrisko, politisko un ekonomisko problēmu skatīšanai caur mākslas prizmu. Biennāle pirmo reizi notiks 2018. gada jūnijā. Par 2018. gada Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles galveno kuratori ir iecelta Katerina Gregos.

Biedrība

 

Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA) ir tās dibinātāja — Rīgas Biennāles Fonda — galvenā iniciatīva. Fonda dibinātāji - Agnija Mirgorodskaja, Jemeļjans Zahārovs un Aleksandrs Gafins izveidoja Rīgas starptautiskās mākslas biennāli, lai izveidotu jaunu starptautisko platformu ārvalstu un Baltijas māksliniekiem, popularizētu laikmetīgo mākslu un sniegtu izglītojošu un sabiedrisku atbalstu reģionā, kā arī palielinātu māksliniecisko mijiedarbību starp Baltiju un pārējo pasauli.

Jau kopš viduslaikiem Rīga ir bijusi svarīgs tirdzniecības centrs un nesenā pagātnē ir kalpojusi par nozīmīgu rūpniecības bāzi. Latvijas vēsturiskās attiecības ar Zviedriju, Krieviju, Poliju un Vāciju ir to novietojušas dažādu kultūru un ideoloģiju krustcelēs starp Austrumiem un Rietumiem. Rīgas starptautiskā mākslas biennāle pēta reģiona īpašo psihoģeogrāfiju globālo pārmaiņu laikā.

Dibinātāji

Agnija Mirgorodskaja
Rīgas Biennāles Fonda dibinātāja un direktore, 
Rīgas Starptautiskās Laikmetīgās Mākslas Biennāles (RIBOCA) līdzdibinātāja un komisāre

Agnija Mirgorodska Sanktpēterburgas universitātē ir ieguvusi bakalaures grādu spāņu studijās, Londonas pilsētas universitātē — papildu bakalaures grādu starptautiskajā politikā un „Sotheby’s” mākslas institūtā Londonā un Ņujorkā — maģistres grādu mākslas pārvaldībā. Pēc darba „Christie’s” Krievijas nodaļā un komerciālajā Londonas mākslas galerijā „Andipa”, nolēma pievērsties  mākslas nekomerciālajam sektoram.

Agnija ir puslietuviete, puskrieviete un RIBOCA koncepciju ir izstrādājusi kā biennāles platformu, lai radītu iespējas ārzemju un Baltijas māksliniekiem mijiedarboties gan ar Rīgu, gan plašāku apkārtni. Uzaicinot starptautiski atzītu kuratori un sadarbojoties ar starptautisko konsultatīvo padomi un augošo komandu, Agnija, kas pārzin piecas valodas, pārrauga Biennāles sagatavošanu un ir RIBOCA vēstniece visā pasaulē. Viņa dzīvo un strādā Rīgā. 

Aleksandrs Gafins
Līdzdibinātājs

Aleksandrs Gafins ir plaši pazīstams kultūras producents ar vairāk kā divu gadu desmitu pieredzi vērienīgu izstāžu un labdarības pasākumu rīkošanā. Viņš ir vairāku konsultatīvo padomju loceklis, tostarp A. Puškina Valsts tēlotājmākslas muzejā, Amerikas A. Puškina mākslas akadēmijā, Lielajā teātrī Maskavā un Maskavas konservatorijā. Aleksandrs pārmaiņus dzīvo un strādā gan Rīgā, gan Maskavā.

Jemeļjans Zaharovs
Līdzdibinātājs

Jemeļjans Zaharovs ir mākslas kolekcionārs un galerists piektajā paaudzē no Krievijas. Pazīstams ar to, ka starptautiski ievērojamus māksliniekus iepazīstina ar jaunām auditorijām un teritorijām. Viņš Biennāles komandu papildina ar savu plašo vietējo un reģionālo sakaru tīklu. Jemeļjans pārmaiņus dzīvo un strādā gan Maskavā, gan Pietrasantā.

Kuratori

Katerina Gregos
Vadošā kuratore

Katerina Gregos ir grieķu izcelsmes kuratore, autore un lektore, kas kopš 2006. gada dzīvo Briselē. Viņai ir plaša starptautiskā kuratores pieredze, bijusi kuratore vairākām kritiķu atzinīgi novērtētām vērienīgām izstādēm un biennālēm, tostarp Beļģijas paviljonam „Personne et les autres: Vincent Meessen & Guests” 56.Venēcijas biennālē; 5.Saloniku biennālei „Between the Pessimism of the Intellect and the Optimism of the Will” (2015); „No Country for Young Men: Contemporary Greek Art in Times of Crisis” tēlotājmākslas centrā „BOZAR” Briselē (2014); „The Politics of Play” Gēteborgas starptautiskajai laikmetīgās mākslas biennālei ar kopējo nosaukumu „PLAY! Recapturing the Radical Imagination” un līdzkuratore „Liquid Assets: In the Aftermath of the Transformation of Capital” laikmetīgās mākslas festivālā „Steirischer Herbst” Grācā (2013); „Newtopia: The State of Human Rights” Mehelenā un Briselē (2012). Togad viņa strādāja arī „Manifesta 9: In the Deep of the Modern” kuratoru grupā Genkā. 2011.gadā viņa bija Dānijas paviljona slavenās izstādes par vārda brīvību „Speech Matters” kuratore 54.Venēcijas biennālē un līdzkuratore Manheimas, Ludvigshāfenes un Heidelbergas 4.fotofestivālam „The Eye is a Lonely Hunter”. 2009.gadā viņa bija kuratore „Contour: the 4th Biennial for Moving Image” ar nosaukumu „Hidden in Remembrance is the Silent Memory of our Future”. Cita starpā K.Gregos ir bijusi kuratore 2006.gada Īrijas laikmetīgās mākslas biennālei „EVA International” ar nosaukumu „Give(a)way: On Generosity, Giving, Sharing and Social Exchange”. Visbeidzot, šogad viņa strādāja projekta „Uncertain States: Artistic Strategies in States of Emergency” kuratoru grupā „Akademie der Künste” Berlīnē. 

Pašreizējie un tuvākie projekti ietver „A World Not Ours” Milūzas „Kunsthalle” un „Summer of Love” Švarca fondam (2017), kā arī „The State is Not A Work of Art” Tallinas „Kunstihoone”, „Kunstihoone” galerijai un Tallinas pilsētas galerijai (2018).

Katerina Gregos bieži piedalās starptautisko žūriju darbā, tostarp nesen Somijas un Īrijas paviljona žūrijā 2017. gada Venēcijas biennālē un 2015. gada Hasselblada balvas žūrijā. 2016. gadā viņa bija Berlīnes starptautiskā kinofestivāla „Berlināle” un A. M. Katana fonda piešķirtās gada jaunā mākslinieka balvas Palestīnas māksliniekiem „YAYA Prize” žūrijas locekle.

Līdztekus neatkarīgās kuratores darbam K. Gregos ir „Deste” fonda laikmetīgās mākslas centra Atēnās dibinātāja, direktore un kuratore, mākslas un mediju centra „Argos” mākslinieciskā vadītāja Briselē un „Art Brussels” mākslinieciskā vadītāja.

Katerina Gregos ir absolvējusi Kurto mākslas institūtu un Karalisko koledžu (Londonas universitāte), kur apguva mākslas vēsturi, Eiropas literatūras un spāņu studijas, kā arī Londonas pilsētas universitāti, kur ieguva otru maģistres grādu muzeju pārvaldībā. Viņas raksti par mākslu un māksliniekiem tiek regulāri publicēti izstāžu katalogos, laikrakstos un žurnālos, un viņa ir vairāku mākslas akadēmiju vieslektore, tostarp HISK (Augstākajā tēlotājmākslas institūtā) Ģentē un Jana van Eika akadēmijā Māstrihtā.

Solveja Helvega Ovesena
Asociētā kuratore

Solveja Ovesena ir kuratore un kultūras studiju teorētiķe (maģistres grāds komunikācijā un kultūras studijās, kas iegūts Roskildes universitātē, Kopenhāgenas universitātē un Berlīnes Humbolta universitātē). Turklāt 2003. gadā viņa ir apguvusi „De Appel” kuratoru mācību programmu Amsterdamā.

Pašlaik viņa ir Berlīnes „Galerie Wedding — Raum für zeitgenössische Kunst” mākslinieciskā vadītāja (kopš 2015); Ziemeļu valstu vēstniecību „GROSSES TREFFEN” mākslinieciskā vadītāja, dibinātāja un direktore (kopš 2013); viena no Kristīnes Rūpstorfas izstādes Dānijas paviljonā 57.Venēcijas biennālē 2017.gadā kuratoru konsorcijā. 

No 2003. līdz 2004.gadam viņa strādāja par kuratora palīdzi „BAK” (basis voor actuele kunst) Utrehtā. No 2004. līdz 2006. gadam viņa bija kuratore „Kunsthalle Fridericianum” kuratoru meistarklasē Kaselē, Vācijā. Viņa ir bijusi vairāku starptautisko izstāžu kuratore, tostarp 6.Verkleicas biennāles „Happy Believers” Hallē (2006), pirmās Kopenhāgenas kvadriennāles „U-TURN Quadrennial for Contemporary Art” Dānijā (2008), Manheimas, Ludvigshāfenes un Heidelbergas 4. fotofestivāla „The Eye is a Lonely Hunter” (2011), kā arī gadu ilgam projektam „An Age of Our Own Making” — tā ir Austrumāfrikas un Rietumāfrikas, Āzijas un Tuvo Austrumu mākslinieku darbu izstāžu sērija 2016. gada „Images Festival” ietvaros Holbekā, Roskildē un Kopenhāgenā. Kopā ar Agustinu Peresu Rubio viņa ir bijusi kuratore arī Kristīnes Rūpstorfas personālizstādei „The Inner Sound that Kills the Outer”, kas 2009. gadā norisinājās MUSAC, Spānijā, un grupu izstādēm: „Die Welt als Bühne”, kas notika „Neuer Berliner Kunstverein” (NBK) Berlīnē (2009–2010), „Never odd or even”, kas notika „Grimmuseum” Berlīnē (2011) un Roskildes laikmetīgās mākslas muzejā (2012), kā arī „Either/Or”, kas norisinājās „Kunsthallen Nikolaj” Kopenhāgenā (2012) un „Haus am Waldsee” Berlīnē (2013).


Joli Dzanetaki
Kuratores palīdze

Joli Dzanetaki ir neatkarīgā kuratore, pētniece un autore, kas dzimusi Atēnās, bet pašlaik dzīvo Berlīnē. Viņai ir maģistres grāds mākslā un politikā, kas iegūts „Goldsmiths”, Londonas universitātē, un aspirantūras diploms mākslas vēsturē un kūrēšanā, kas iegūts „Sotheby’s” mākslas institūtā, kā arī Ekseteras universitātē iegūts bakalaures grāds mākslas ekonomikā. Viņa ir pievērsusies mākslas, politikas un sociālo problēmu attiecībām. 2016. gadā viņa strādāja par kuratora biedri izstādei „A World Not Ours”, kas atspoguļo Grieķijas salā Samosā notikušo bēgļu krīzi. Tajā pašā gadā viņa bija kuratore izstādei „Eclectic Dreamers”, kas norisinājās „Siegfried Contemporary” Londonā, kur no 2015. līdz 2016. gadam viņa ir arī strādājusi par direktora palīdzi. Viņa ir līdzdibinātāja nekomerciālajam projektam „We Hybrids”, kas sastāv no sadarbības semināru sērijas. Kopš 2013. gada viņa ir piedalījusies dažādu izstāžu rīkošanā, piemēram, „Faces & Spaces”, kas notika Berlīnes „BOX Freiraum” 2017. gadā. Viņa ir līdzredaktore un autore drukātajā un tiešsaistes žurnālā „Archipelago”, kura mērķis ir pilnveidot mākslas un politikas attiecības. 

Komanda

Anastasija Blokhina
Izpilddirektore

Anastasija Blokhina ar izcilību ir beigusi žurnālistikas un komunikācijas studijas Sanktpēterburgas valsts universitātē. Viņa ir pieredzējusi kultūras producente, kas pazīstama ar savu darbu, īstenojot vērienīgus vizuālās mākslas projektus visā pasaulē gan muzeju, gan komerciālajā, gan nekomerciālajā sektorā.

No 2011. līdz 2014. gadam viņa bija ārējās komunikācijas direktore laikmetīgās mākslas muzejā un galerijās „Erarta”, kas ir lielākais laikmetīgās mākslas muzejs Krievijā ar galeriju tīklu vairākās pilsētās — Sanktpēterburgā, Ņujorkā, Londonā, Cīrihē un Honkongā. „Erarta” viņa piedalījās organizācijas attīstībā gan kultūras, gan komerciālā aspektā. No 2014. līdz 2016. gadam Anastasija bija fondā „Yarat” ietilpstošās galerijas „YAY” direktore Baku, Azerbaidžānā. Šajā amatā viņa strādāja pie dažādiem vietējiem un starptautiskiem projektiem un rīkoja galerijas mākslinieku izstādes Ņūdeli, Indijā; Romā, Itālijā; Maskavā un Permā, Krievijā; Dubaijā un Šārdžā, AAE, kā arī Parīzē, Francijā. Viņa ir sadarbojusies ar „Old Sorting Office” un Luīzes Bluī fondu Londonā, AK, Leilas Helleres galeriju Ņujorkā, ASV. Anastasija ir bijusi iesaistīta arī „Yarat” projektā „The Union of Fire and Water” Palazzo Barbaro 56. Venēcijas biennālē.

Savu starptautisko projektu vadības, ārējo attiecību un darba pieredzi ar māksliniekiem Anastasija iegulda Rīgas biennālē, kur viņa ir atbildīga par procesu pārvaldību un vadību. Viņa dzīvo un strādā Rīgā.

Olga Siveļa
Koordinatore

Olga Siveļa ir pazīstama ar lietpratīgu koordinatores un neatkarīgās kuratores darbu. Viņai ir pieredze ar visdažādākajiem mākslas projektiem, sākot no muzeja, laikmetīgās mākslas galerijas vai mākslas festivāla vadīšanas līdz pasākumu producēšanai.

Olga ir ieguvusi speciālistes diplomu mākslas vēsturē un tulkošanas studijās (2010) un maģistres grādu valodniecībā (2015) Sanktpēterburgas Humanitāro un sociālo zinātņu universitātē. Viņa uzsāka darba gaitas apmeklētāju apkalpošanas vadītājas amatā muzejā „Erarta” Sanktpēterburgā, kas ir lielākais laikmetīgās mākslas muzejs Krievijā. Pēc diviem gadiem viņa kļuva par tā starptautisko galeriju koordinatori un strādāja Sanktpēterburgā, Ņujorkā, Londonā, Cīrihē un Honkongā, lai popularizētu Krievijas laikmetīgo mākslu visā pasaulē. Viņa ir strādājusi „Manifesta 10”, kā arī bijusi „Geek Picnic” (2016) kuratore un 2015. gadā rīkojusi „YarkyFest” and „Art Prospect”. 2015. gadā viņa bija kuratora palīdze un galvenā producente Frānsisa Alīsa pirmajai personālizstādei Krievijā „Beyond the River: Afghan Projects 2010–2014” Sergeja Kurjohina Laikmetīgās mākslas centrā Sanktpēterburgā. Patstāvīgais darbs nekomerciālajā sektorā ietver attīstības direktores amatu lasītavas „APERTO” projektā (dibināts 2015. gadā), kas ir bibliotēka un laikmetīgās mākslas izpētes platforma, kuras ietvaros 2016. gadā sāka iznākt kultūras laikraksts „Aperto paper”.

Inese Dābola
Komunikāciju vadītāja

Ar vairāk kā desmit gadu pieredzi komunikācijā Inese ikdienā izstrādā stratēģijas un uzrauga to īstenošanu. Viņa ir Rīgā izvietotās komunikāciju aģentūras „HUGE” īpašniece.

Viņas plašā pieredze ietver kā komerciālus, tā arī nekomerciālus komunikācijas projektus, to izstrādi un īstenošanu. Kā stratēģis, strādājusi pie daudzu vietēju un starptautisku uzņēmumu projektiem un organizējusi to īstenošanu. Tostarp realizējusi vairākus sociālās atbildības projektus, kas ieguvuši plašu atzinību un veicinājuši sabiedriski sociālās kustības attīstību. Iepriekš vadījusi arī komunikācijas un sabiedrisko attiecību darbu lielākajā Latvijas mediju grupā „Diena”.

Par realizētajiem darbiem saņēmusi Baltic PR Awards.

„Pelham Communications”

„Pelham Communications” ir starptautiska vizuālās mākslas aģentūra, kas svarīgām kultūras organizācijām nodrošina zīmolu stratēģisko attīstību, mediju attiecības un digitālo izstrādi.

Londonā un Ņujorkā izvietotajai „Pelham” ir vairāk nekā divdesmit gadu kultūras komunikācijas prakse, kas ir devusi vērtīgu pieredzi sadarbībā ar pasaules ievērojamākajiem māksliniekiem, biennālēm, mākslas gadatirgiem, labdarības organizācijām, muzejiem un nekomerciālajiem fondiem, kolekcionāriem, galerijām un nodibinājumiem.

„Pelham” darbojas digitālo un sociālo mediju komanda, kurā strādā speciālisti, kas aptver stratēģiju, tirgvedību un satura izstrādi. „Pelham Communications” komanda sadarbojas ar plašu klientu loku no ASV, Ķīnas, Ganas, Vācijas, Spānijas, Šveices, Baltijas, Krievijas, Beļģijas, Turcijas, Īrijas, Somijas un Apvienotās Karalistes.

Komanda ir kompetenta starptautisko projektu pārvaldībā. Tā ir strādājusi pie daudziem vērienīgiem projektiem, tostarp Īrijas laikmetīgās mākslas biennāles „EVA International”, piecu valstu paviljoniem un sešiem papildu pasākumiem pēdējās četrās Venēcijas biennālēs.

Jaunumi

 
Img 9638

Pirmais RIBOCA pasākums Rīgā

jūl. 13, 2017

20.jūnijā, K.K. Fon Stricka villā norisinājās pirmais RIBOCA pasākums Rīgā. Rīgas biennāles dibinātāja un komisāre Agnija Mirgoroskaja, pirmās biennāles vadošā kuratore Katerina Gregos, kā arī asociētā kuratore Solveja Helvega Ovesena iepazīstināja ar ieceri Rīgā organizēt biennāli, izziņoja norises datumus, plānus. Kuratoru komanda iepazīstināja ar kuratorisko redzējumu.

Paldies visiem par klātbūtni.

Foto reportāža - https://www.facebook.com/pg/Ri...

 
Riboca Save The Date Art

Izziņo Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) norises datumus

jūn. 06, 2017

RIBOCA1 will open to the public in Riga, Latvia, on Saturday 2 June 2018, with a press preview and vernissage events from Thursday 31 May – Friday 1 June 2018.

A major initiative of the Riga Biennial Foundation, RIBOCA1 is set to pave the way for new opportunities for leading international and regional artists to engage with the rich cultural, historical and socio-political context of the city and its surrounds. 

Chief Curator Katerina Gregos and Associate Curator Solvej Ovesen are already in the process of selecting artists from the Baltic region as well as further afield to be included in RIBOCA1 next year. A significant proportion of works on display will be newly commissioned.

The biennial will unfold in several locations throughout the city centre of Riga. 

 
2 X4 C8533 2 X4 C8539 Dscf6109 Dscf6189 Dscf6246 Dscf6283 Dscf6341 Dscf6364 Dscf6399 Dscf6660 2 Dscf6735 Dscf6739 Dscf6755 Dscf6760 Img 8532

RIBOCA izziņošanas pasākums Peggy Guggenheim Collection 57.Venēcijas Biennāles ietvaros

maijs 09, 2017

9.maijā, Venēcijā, Peggy Guggenheim Collection, tika svinēta Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāles izziņošana. Pasākumu apmeklēja daudzi atpazīstami pasaules mākslas vides pārstāvji, tostarp muzeju direktori, kuratori, mākslas kritiķi, mākslas cienītāji, kas bija ieradušies Venēcijā, lai apmeklētu 57.starptautisko Venēcijas biennāli. Pasākumā uzrunas teica Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles fonda dibinātāja un biennāles kurators Agnija Mirgorodskaja, kā arī pirmās biennāles kuratore Katerina Gregos. Viesus priecēja muzikāla improvizācija - mūziku klātienē radīja profesors Valdis Muktupāvels, spēlējot latviešu tradicionālo instrumentu kokli, kā arī muzikālā apvienība Villa Camellia 66, kas ar elektroniskās mūzikas izpildījumu piešķīra laikmetīgu skanējumu.

Pasākumu atbalstīja Latvijas Balzāms.

Vacancies

 

Rīgas biennāle meklē publiskās programmas kuratoru

Rīgas biennāle, kas pirmo reizi norisināsies 2018. gada jūnijā, meklē publiskās programmas kuratoru. Pakārtoti biennāles profilam, kā pamatā ir Rīgas un Baltijas valstu bagātīgā vēsture, kā arī biennāles fokusam, kas sākas no vietējā, paplašinās līdz valsts un reģionālajam, un visbeidzot līdz starptautiskajam kontekstam, publiskās programmas kuratora uzdevumos ietilps izstrādāt un koordinēt biennāles diskursīvo darbību, tostarp sarunas, darba grupas, seminārus, uzstāšanās un lekcijas. Kurators būs atbildīgs par programmas organizācijas koordinēšanu, tostarp arī par saistošo tekstu satura sagatavošanu iespieddarbiem un digitālajai videi.

Publiskās programmas mērķis ir veidot saikni starp laikmetīgo mākslu un dažādām intelektuālās darbības jomām, piemēram, vēsturi, socioloģiju, antropoloģiju, mūziku, teātri vai literatūru, akcentējot gan reģionālos, gan starptautiskos jautājumus un tematus. Lai arī publiskās programmas pamata uzmanība tiek pievērsta māksliniekiem, papildus uzdevums, lai pētītu laikmetīgās mākslas sabiedrisko, politisko un vēsturisko nozīmi, jāizceļ arī ar citi kultūras jomas un humanitāro zinātņu speciālisti. Novērtēsim iesniegto programmu, kas ir saistoša un ambicioza, kā arī pieejama un jēgpilna arī auditorijai ārpus laikmetīgās vizuālās mākslas sfēras Latvijā, kā pieaugušajiem, tā jauniešiem.

Publiskās programmas kuratoram ir jābūt dziļām zināšanām par laikmetīgo mākslu, kā arī jābūt labi informētam arī citās jomās, piemēram, vēsturē, socioloģijā, filosofijā un antropoloģijā. Mēs meklējam personu, kas var iedvesmot auditoriju, veidot saiknes starp grupām un kopām. Kandidātam jābūt izcilam komunikatoram un prasmīgam organizatoram. Viņam brīvi - gan rakstiski, gan mutiski jāpārvalda angļu valoda. Priekšrocība ir zināšanas par Baltijas mākslas vidi, kā arī par plašāku kultūras kontekstu. Visbeidzot, publiskās programmas kuratoram būs jāsadarbojas ar Latvijas augstākās izglītības sektora pārstāvjiem un jāveicina studentu piedalīšanos programmā.

Publiskās programmas kuratoram būs cieša sadarbība ar Rīgas pirmās biennāles galveno kuratori Katerinu Gregu. Jābūt gatavam daudz laika pavadīt Rīgā, jābūt klātesošam katru reizi, kad notiek publiskās programmas pasākums. Vienlaikus tas ir nepilna laika darbs, kas sāksies 2017.gada oktobrī. Publiskā programmas pasākumi paredzēti no 2018. gada sākuma un norisināsies visu biennāles laiku.

Kandidātam, kas vēlas pieteikties ir jālejupielādē un jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāsniedz motivācijas vēstule (līdz 350 vārdi). Papildus kandidātam ir jāiesniedz arī publiskās programmas koncepta izklāsts (līdz 1000 vārdiem) un iespējamo dalībnieku saraksts ar īsām biogrāfijām. Šie dokumenti jānosūta RIBOCA izpilddirektorei Anastasijai Blokhinai. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir pirmdiena, 24. jūlijs.

Pieci kandidāti, kas tiks atlasīti intervijai septembrī, par sagatavoto piedāvājumu saņems 1000 eiro honorāru. 

Saziņai: anastasia@rigabiennial.com

Download: Riboca Application
Elizabetes iela 19 - 6
Riga, LV-1010
Latvia
hello@rigabiennial.com

Design: Wiedemann Lampe

Saņemt jaunumus